©2018 by Coach to Coach

MARIANNE BLOKVOORT

Ik werk concreet, specifiek, problematiseer niet, maar kijk naar het potentieel dat er is.

Ik heb mijn thuisbasis in Amsterdam en werk van daaruit, vanaf de werkplek en diverse locaties van het Coachhuis in het westen van het land.

Naast mijn werk vanuit Coach to Coach werk ik regelmatig en met plezier samen met Moonen en partners, SSR en ben ik als Associate Coach aangesloten bij Onze Coach.

Dankzij mijn persoonlijke levenservaring heb ik geleerd hoe belangrijk het is de regie over je leven in eigen hand te nemen. Wanneer ik leef zoals ik denk dat anderen willen dat ik leef, verlies ik het contact met mezelf, met wat ik wil. Dit inzicht heeft mij enorm geholpen mijn eigen weg te vinden.

Ik ben gaan studeren, heb de baan gevonden die ik wilde en waarin ik mij kon ontwikkelen, en heb die baan ook weer verlaten toen de tijd daar rijp voor was. Ik heb in mijn leven geleerd de momenten te herkennen waarop het tijd werd een volgende stap te zetten. Ik vertrouw hierbij op mijn innerlijk kompas.

OPDRACHTGEVERS

De afgelopen jaren coachten wij voor:
Openbaar Ministerie Zutphen, Zwolle en Amsterdam
Rechtbanken Zwolle, Rotterdam
Ministerie van Defensie
Gsus sindustries, Amsterdam
Gerechtshof Amsterdam
Diverse Regionale Opleidingen Centra’s
Ministerie van Justitie
Diverse IT bedrijven
Stads Bank Apeldoorn
Nationaal Archief, den Haag
Diverse Welzijnsorganisaties
Landelijke Politie
Hogeschool Saxion
HITT Apeldoorn
Ir bureau Tauw Amsterdam
Kluwer Deventer
Wasco holding, Twello
Tumble ‘n Dry, Amsterdam
AAG ’s Hertogenbosch
Reclassering Nederland
Raad voor de Kinderbescherming
Rijksuniversiteit Nijmegen
Rijkswaterstaat
Inspectie voor het Onderwijs Utrecht
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam
Gemeente Den Haag
Iriszorg, Arnhem
Diverse woningcorporaties
Asito, Almelo
Diverse adviesraden voor de regering
KPMG, Amsterdam