Intervisie

Intervisie is leren van en met je collega’s. Leren over je vakgebied, over samenwerken en over je persoonlijk functioneren. Samen maken jullie dat ‘van elkaar leren’ een blijvend onderdeel van het werk, zodat de overvloed aan kennis, ervaring en expertise die in jullie organisatie aanwezig is voor iedereen toegankelijker wordt. Interesse om binnen jouw organisatie intervisie te introduceren? Bel of mail voor een gesprek om hierover van gedachten te wisselen en de mogelijkheden te onderzoeken.